Copyright ©  2008-2019 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
UWAGA: WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA BADACZY
Z powodu remontu głównego magazynu archiwalnego od 1 października 2019 do końca grudnia 2019 niedostępne będą następujące zespóły archiwalne: A.VIII i A.VIIIa - SBSK, WPŚW, APW, JWŚW A.IX - 2 Dywizja Strzelców Pieszych A.X. - Wojsko Polskie w Kanadzie A.XI i A.XIa - 2 Korpus R.1 - R.1982 - Rozkazy Dzienne formacji, wielkich jednostek, oddziałów PSZ KOL.1 do KOL.523/3 oraz KOL. 583 - 621 ZALECANY jest kontakt telefoniczny z Biurem Archiwum przed planowanym przyjazdem na kwerendę celem upewnienia się jakie zespoły do badanego tematu są dostępne : 00 44 207 589 9249