This website and it's contents © The Polish Institute and Sikorski Museum 2008-2019 and no part may  be reproduced without permission. All rights reserved. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
The Polish Institute and Sikorski Museum
„Polskie Ślady w Wielkiej Brytanii od upadku Powstania Listopadowego 1830 do odzyskania niepodległości 1918”. W   ramach   obchodów   100-lecia   odzyskania   niepodległości   Polski   w   Instytucie   i   Muzeum   Polskim   im.gen.Sikorskiego   w Londynie   zorganizowana   została   dwujęzyczna   wystawa   w   języku   polskim   i   angielskim,   otwarta   w      listopadzie   2018   r. przez panią ambasadorową dr Jolantę Rzegocką.  Wystawa   ma   układ   chronologiczny   –   od   pierwszych   przyjezdnych   po   klęsce   powstania   listopadowego,   wśród   których znaleźli   się   książe   Adam   Czartoryski   i   gen.   Władysław   Zamoyski,   przybywający   do   W.Brytanii   z   nadzieją   pozyskania poparcia   rządu   brytyjskiego   dla   sprawy   polskiej,   poprzez   następne   fale   przybyszów,   osiedlających   się   tu   aż   do   końca   1-szej wojny światowej. Wystawa    odnotowuje    również    wydarzenia,    które    rozegrały    się    w    międzyczasie    poza    jej    granicami    -    takie    jak powstania   w   Kraju   czy   też   zbrojny   udział   Polaków   w   ruchach   międzynarodowych   rodzących   nadzieję   na   wyzwolenie   m.in. w wojnie krymskiej. Szczególną   uwagę   poświęcono   osiągnięciom   i   sławie   wielu   Polaków   przebywających   w   W.Brytanii   przejazdem,   lub na stałe. Prezentowane   są   też   w   oddzielnej   gablotce   liczne   medale   i   pamiątki   z   tego   okresu   pochodzące   ze   zbiorów   Instytutu Polskiego.   Szczególną   uwagę   zwraca   kosa   „Kosynierów”   zakończona   metalowym   szpikulcem,   z   opisem   jak   używać   ją   w walce. Ilustracje     i     krótkie     notatki,     dotyczące     historycznych     etapów     prowadzących     do     odzyskania     niepodległości, prezentowane   są   na   czarnym   tle   plansz,   akcentując   poprzez   symbolikę   barwy   tragiczne   dla   Polski   czasy.   Odzyskanie wolności celebruje wprowadzenie koloru – biało-czerwonej flagi z orłem rozrywającym kajdany. Wystawę,   wspieraną   obszernym   dwujęzycznym   przewodnikiem,   można   zwiedzać   w   godzinach   otwarcia   Muzeum   im. Gen.Sikorskiego-   tj.   od   wtorku   do   piątku   w   godz.   14.00   –   16.00   w   ciągu   tygodnia   i   w   pierwszą   sobotę   miesiąca   od   10.00   16.00. Magdalena Czajkowska Na wstępie: Mapa pokazuje rozmieszczenie Polaków w W.Brytanii 1831-1918   Polish Footsteps in Great Britain from the Collapse of the November Insurrection 1830 to the Restoration of Independence 1918 This   bi-lingual   exhibition   is   presented   by   the   Polish   Institute   and   Sikorski   Museum   as   part   of   the   world-wide   celebrations of   the   100th   anniversary   of   the   regaining   of   independence   by   the   Polish   state.   The   exhibition   was   formally   opened   in November 2018 by dr.Jolanta Rzegocka, the wife of the Polish Ambassador in London. The    exhibition    is    arranged    chronologically    -    starting    with    the    first    arrivals    resulting    from    the    collapse    of    the November   Insurrection.      Among   these   were   prince   Adam   Czartoryski   and   general   Władysław   Zamoyski,   who   came   to Great   Britain   in   the   hope   of   gaining   British   support   for   the   Polish   cause.   Subsequent   waves   of   Poles   then   arrived   to   settle   in the U.K. during the period leading up to the end of WWI. The   exhibition   also   covers   various   historical   events   in   Poland   and   abroad,   providing   a   background   to   the   activities   of Poles in Great Britain an their hopes for Polish freedom - for instance during the Crimean War. Specific attention is drawn to the achievements and fame of Poles residing in, or in transit through, the U.K. To   back   up   the   wealth   of   pictorial   and   factual   information   the   exhibition   includes   a   showcase   of   artefacts   from   the period.   These   include   a   scyth   blade   modified   for   use   as   a   weapon   by   Polish   Infantry      "Scythemen",   together   with   military manuals, on describing a scythman's drill and fighting methods. Pictorial   and   factual   information   is   presented   on   black   show   boards   thereby   reflecting   the   dark   and   mournful   aspects of   this   period   of   Polish   history.   The   last   board   celebrates   the   regaining   of   Polish   independence   by   depicting   an   eagle breaking   its   shackles   on   a   red   and   white   background   -   the   Polish   national   colours,   thus   ending   this   tragic   period   of   Polish history. The   exhibition   is   supplemented   by   a   comprehensive   bi-lingual   guide   book   and   is   available   for   viewing   during   normal museum opening hours - 14.00 - 16.00 hrs Tues-Fri weekly and 10.00 - 16.00 hrs on the first Saturday of every month.