This website and it's contents © The Polish Institute and Sikorski Museum 2008-2021 and no part may  be reproduced without permission. All rights reserved. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
The Polish Institute and Sikorski Museum
ś.p. Wacław MILEWSKI Z   głębokim   smutkiem   Instytut   zawiadamia   o   śmierci   rtm.   Wacława   MILEWSKIEGO.   Zmarł   7   sierpnia   2020   w   Londynie przeżywszy 96 lat. Rtm.    Milewski    był    związany    z    Instytutem    Polskim    i    Muzeum    im.    gen.    Sikorskiego    od    1963    roku,    piastując    szereg stanowisk,   w   tym   Kustosza   Muzeum,   Zastępcy   Kierownika   Archiwum   za   czasów   Pani   mgr.   Reginy   Oppmanowej,   a   w latach 1980-1989 Kierownika Archiwum. Po   przejściu   na   emeryturę   w   1989   pozostał   będąc   aż   do   swej   choroby   szereg   lat   temu,   gospodarzem   siedziby   Instytutu   oraz wolontariuszem   w   Archiwum   oraz   w   Muzeum   słowem   tam   gdzie   trzeba   było   pomóc.   Niemal   w   każdej   sali,   w   każdym pomieszczeniu daje sie odczuwać Jego niezatarte oddanie i pracę na rzecz Instytutu. Pan Wacław Milewski istnie był Czlowiekiem-Duszą a zarazem Sumieniem Instytutu Cześć Jego Pamięci! * The Late Wacław MILEWSKI It   is   with   deep   regret   that   the   Institute   announces   the   death   of   Captain   Wacław   Milewski   at   the   age   of   96   on   7th   August 2020.   He   will   be   remembered   by   many   as   the   Keeper   of Archives   (1980-1989)   of   the   Institute   who   helped   many   aspiring   as well   as   established   historians   and   enthusiasts   in   their   research   among   the   rich   documentary   holdings   of   the   Institute.   Ever courteous   he   went   out   of   his   way   to   be   helpful   to   all   who   crossed   the   Institute's   front   door.   He   devoted   his   whole   life   to   the Institute   from   1963   onwards.   In   retirement   he   not   only   was   the   administrator   of   20   Prince's   Gate   but   volunteered   his   help both in the Archives and the Museum. The Institute mourns one of its most outstanding characters. RIP