This website and it's contents © The Polish Institute and Sikorski Museum 2008-2021 and no part may  be reproduced without permission. All rights reserved. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
The Polish Institute and Sikorski Museum
ś.p. Jerzy CIĄGLIŃSKI Ze   smutkiem   zawiadamiamy,   że   29   listopada   2019   w   Farnham   zmarł   nasz   wieloletni   były   pracownik   honorowy   Jerzy Ciągliński   w   wieku   92   lat.   Urodzony   w   1927   roku   w   Warszawie,   został   porwany   przez   NKWD   i   wsadzony   do   domu dziecka.   Po   ataku   Niemców   na   Rosję   Sowiecką   udało   mu   się   zbiec   i   i   z   różnymi   przygodami   dotrzeć   pod   opiekę   Armii Polskiej   tworzącej   się   wówczas   w   Rosji.   Z   nią   jako   junak   przekroczył   granicę   do   Iranu.   Odesłany   do   Junackiej   Szkoły Kadetów   a   stamtąd   wysłany   do   Wielkiej   Brytanii,   gdzie   jego   ojciec,   kpt.   Hipolit   Ciągliński   służył   w   1   Dywizji   Pancernej. W Szkocji Jerzy uczęszczał do polskiego gimnnazjum. Po   wojnie   pracował   w   zawodzie   buchalteryjnym.   Od   1994   związany   z   Instytutem   Polskim   i   Muzeum   im.   gen.Sikorskiego, miał   pieczę   nad   Działem   Filmowym   a   następnie   był   jednym   z   przewodników   po   Muzeum.   Był   członkiem   Rzeczywistym, nastepnie zailił skład Rady i Zarządu Instytutu. Drobny   o   szybkich   ruchach,   wesoły,   dowcipny,   doskonały   gawędziarz   z   wieczną   iskrą   w   oku.   Z   zawsze   nieodzownym jabłkiem przy sobie... Zmarł po przewlekłej chorobie. Cześć Jego Pamięci! * The Late Jerzy CIĄGLIŃSKI It   is   with   sadness   that   we   note   the   death   of   Jerzy   (Jurek)   Ciągliński   a   long   serving   volunteer   and   member   of   the   Executive Committee. Jerzy   Ciągliński   was   born   in Warsaw   in   1927.   Following   the   German   and   soviet   invasions   of   Poland   in   September   1939   and subsequent   occupations   he   was   effectively   kidnapped   by   the   NKVD   and   put   into   a   Soviet   children's   home   (dietcom). Following   the   German   attack   on   the   USSR   in   June   1941   he   managed   to   escape   and   reach   the   Polish Army   which   was   being formed   under   Gen.Anders.   In   1942   he   was   evacuated   to   Iran   and   for   a   brief   period   attended   the   Young   soldiers   Cadet School   before   being   sent   to   Britain   where   his   father   was   a   serving   officer   in   the   1st   Armoured   Division.   Jurek   attended Polish secondary school in Scotland and after the war remained in Britain. Associated   with   the   Institute   from   1994   he   looked   after   the   Film   Department   and   was   then   one   of   the   Museum   Guides, becoming a Full Member, member of the Council and then member of the Executive Committee. Jurek was of slight build with sharp quick movements, full of fun and a permanent twinkle in his eye.  He died on 29th November 2019 aged 92 after an extended illness. He will be sadly missed by all who knew him. RIP